dilluns, 12 de setembre de 2016

AICLE. Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres

Matèries AICLE oferides per l'Institut a l’ESO.  Són matèries no lingüístiques, com les ciències o la música, on l’ús de les llengües estrangeres es combina amb el català.  L’anglès s’utilitza d’una manera comunicativa i s’adapta al nivell del grup classe i de l’alumnat. Les matèries AICLE canvien cada curs, així els alumnes tenen contacte amb l’anglès en diferents camps al llarg de l’ESO.


Curs
Grup
Matèries AICLE 2016-17
1r ESO
A
Socials
Visual i Plàstica
Cultura clàssica*

B

C


2n ESO
A
Tecnologia

Música
World culture
B
Física i Química
C
3r ESO
A
Biologia i Geologia
Física i Química


BC4t ESO
A

Tecnologia*
Informàtica*


B
Història


C


* Matèries optatives